thumbnail - Khó như... thoái vốn
Quốc Cường
Hà Nội

Khó như... thoái vốn

Sau năm 2025 sẽ “sạch bóng” loại hình doanh nghiệp, công ty có dưới 50% vốn nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác