thumbnail - Khoa học chỉ đích danh chất bán dẫn tốt nhất từng được phát hiện ra, tuy nhiên ...
Lan đột biến
Hà Nội

Khoa học chỉ đích danh chất bán dẫn tốt nhất từng được phát hiện ra, tuy nhiên ...

Vật liệu được cho là chất bán dẫn tốt nhất thế giới truyền được cả electron và lỗ trống điện tử, đồng thời dẫn nhiệt hiệu quả gấp 10 lần silicon.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác