thumbnail - Khoản lỗ từ Vietnam Airlines khiến lợi nhuận của SCIC giảm về mức thấp nhất kể từ 2012
Cường bếu
Hà Nội

Khoản lỗ từ Vietnam Airlines khiến lợi nhuận của SCIC giảm về mức thấp nhất kể từ 2012

Khoản lỗ từ công ty liên kết trong đó có Vietnam Airlines lên đến hơn 5.900 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SCIC chỉ đạt 3.628 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2020.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác