thumbnail - Khoảng 50 khách dự lễ cưới Ngô Thanh Vân
Liên Hương
Hà Nội

Khoảng 50 khách dự lễ cưới Ngô Thanh Vân

Bạn thân của "đả nữ" tiết lộ số lượng khách mời dự tiệc cưới Ngô Thanh Vân là hạn chế, chỉ có khoảng 50 người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác