thumbnail - Khởi công đường hơn 3.700 tỷ kết nối Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Khởi công đường hơn 3.700 tỷ kết nối Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc

Với tổng mức đầu tư 3.781 tỷ đồng, tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc được kỳ vọng tạo động lực cho cả khu vực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác