thumbnail - Khối ngoại bán ròng hơn 290 tỷ đồng
Minh DucTRan
Hà Nội

Khối ngoại bán ròng hơn 290 tỷ đồng

Phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ chứng kiến hàng loạt mã bị rút tiền với quy mô nhỏ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác