thumbnail - Khối ngoại bán ròng trong tuần giao dịch ngắn
Cường bếu
Hà Nội

Khối ngoại bán ròng trong tuần giao dịch ngắn

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận hoạt động bán ròng nhẹ với giá trị chưa đến 50 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, khối ngoại rút ròng khoàng 35 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác