thumbnail - Khối ngoại chấm dứt chuỗi 4 phiên mua ròng, BSR bị xả mạnh
Lan đột biến
Hà Nội

Khối ngoại chấm dứt chuỗi 4 phiên mua ròng, BSR bị xả mạnh

Khối ngoại chấm dứt chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp trước đó khi bán ròng trở lại hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, họ bán ròng đột biến mã BSR với hơn 160 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác