thumbnail - Khối ngoại đảo chiều, chuyển sang bán ròng nhẹ
Charles Đệ tam
Hà Nội

Khối ngoại đảo chiều, chuyển sang bán ròng nhẹ

Hôm nay (18/10), chuỗi mua ròng của khối ngoại đã chấm dứt. Theo đó, họ đã chuyển sang bán ròng nhẹ với tâm điểm là HPG.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác