thumbnail - Khối ngoại giải ngân mạnh vào MSN, đẩy cổ phiếu tăng kịch biên độ
Liên Hương
Hà Nội

Khối ngoại giải ngân mạnh vào MSN, đẩy cổ phiếu tăng kịch biên độ

Nhiều nhóm cổ phiếu như Bất động sản, Thép, Thủy sản vẫn đang có được các cổ phiếu hồi phục mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác