thumbnail - Khối ngoại mua mạnh cổ phiếu "Bank - Chứng - Thép", bán ròng nhóm Dầu khí
Duy Tân
Hà Nội

Khối ngoại mua mạnh cổ phiếu "Bank - Chứng - Thép", bán ròng nhóm Dầu khí

Khối ngoại có phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8 khá sôi động khi mua ròng hơn 626,23 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác