thumbnail - Khối ngoại mua ròng 3/5 phiên với giá trị hơn 1.000 tỷ
Duy Tân
Hà Nội

Khối ngoại mua ròng 3/5 phiên với giá trị hơn 1.000 tỷ

Khối ngoại mua ròng 3/5 phiên giao dịch của tuần này, tính chung cả tuần, họ mua ròng với tổng giá trị là hơn 1.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác