thumbnail - Khối ngoại mua ròng gần 600 tỷ đồng, nâng giá trị cả tuần lên 1.752 tỷ
Thức SG
Hà Nội

Khối ngoại mua ròng gần 600 tỷ đồng, nâng giá trị cả tuần lên 1.752 tỷ

Một phiên giảm để thủng 1.200 điểm nhưng khối ngoại cũng đã trở lại giải ngân vào thị trường gần 600 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác