thumbnail - Khối ngoại quay lại bán ròng gần 80 tỷ đồng
Trường Sơn
Hà Nội

Khối ngoại quay lại bán ròng gần 80 tỷ đồng

Khối ngoại đã quay đầu bán ròng gần 80 tỷ đồng sau khi mua ròng trên 100 tỷ đồng trong phiên giao dịch liền trước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác