thumbnail - Khối ngoại rút ròng hơn 100 tỷ đồng, hầu như không tác động vào chỉ số
Cường bếu
Hà Nội

Khối ngoại rút ròng hơn 100 tỷ đồng, hầu như không tác động vào chỉ số

Khối ngoại chỉ bán ròng hơn 100 tỷ đồng và cũng ít xuất hiện các giao dịch làm tác động tới cục diện thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác