thumbnail - Khối ngoại tiếp tục mua ròng, tập trung gom SSI và HPG
Duy Tân
Hà Nội

Khối ngoại tiếp tục mua ròng, tập trung gom SSI và HPG

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi duy trì trạng thái mua ròng mạnh. Lực mua tập trung chủ yếu ở tại cổ phiếu SSI và HPG.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác