thumbnail - Khối plasma mặt trời khổng lồ có thể "sượt qua" Trái đất vào ngày 7/5
Minh DucTRan
Hà Nội

Khối plasma mặt trời khổng lồ có thể "sượt qua" Trái đất vào ngày 7/5

VTV.vn - Nếu bão Mặt trời xảy ra, cực quang có thể bị đẩy xa nhiều hơn về phía nam so với bình thường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác