thumbnail - Khơi thêm nguồn lực hợp tác toàn diện Việt - Mỹ
Cường bếu
Hà Nội

Khơi thêm nguồn lực hợp tác toàn diện Việt - Mỹ

Chuyến thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ 11 - 17.5 được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước Việt - Mỹ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác