thumbnail - Khơi thông các “điểm nghẽn” để phát triển thị trường bất động sản
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Khơi thông các “điểm nghẽn” để phát triển thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản Việt Nam phát triển chưa tương xứng với nhu cầu cũng như quy mô của nền kinh tế. Nguồn cung các công trình công cộng, nhà ở, bất động sản thương mại… còn hạn chế. Thị trường thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà thu nhập thấp. Bất động sản du lịch chưa phát huy được vai trò để góp phần quan trọng tạo nên những điểm đến du lịch...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác