thumbnail - Không cần dự C1, Ronaldo ra điều kiện đặc biệt để ở lại “con tàu đắm” MU
Thức SG
Hà Nội

Không cần dự C1, Ronaldo ra điều kiện đặc biệt để ở lại “con tàu đắm” MU

Theo một nguồn tin thân tín với MU, Cristiano Ronaldo đã thông báo với các đồng đội rằng anh sẽ đồng ý ở lại CLB với một điều kiện duy nhất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác