thumbnail - Không chấm điểm vì thấy bất bình đẳng
Duy Tân
Hà Nội

Không chấm điểm vì thấy bất bình đẳng

Cảm thấy việc chấm điểm không mang đến công bằng, một giáo sư tiếng Anh ở Virginia đã chuyển sang nhận xét, trao đổi với sinh viên thay vì chấm điểm. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác