thumbnail - Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, nhiều quỹ lớn cũng lỗ “chỏng vó” từ đầu năm 2022
Thức SG
Hà Nội

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, nhiều quỹ lớn cũng lỗ “chỏng vó” từ đầu năm 2022

Thị trường quá khó, nhiều quỹ lớn tiếp tục thua lỗ nặng trong tháng 4, sau khi đã lỗ liên tiếp 2 tháng trước đó, dẫn đến hiệu suất đầu tư kém suốt từ đầu năm 2022...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác