thumbnail - Không chỉ thay đổi quỹ đạo, tiểu hành tinh mà NASA đâm vào đã biến thành một ngôi sao chổi
Lan đột biến
Hà Nội

Không chỉ thay đổi quỹ đạo, tiểu hành tinh mà NASA đâm vào đã biến thành một ngôi sao chổi

Tuy nhiên thay vì có một cái đuôi như thông thường, vụ va chạm đã khiến cái đuôi của nó như bị chẻ đôi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác