thumbnail - Không có khả năng thanh toán, mẹ nhờ con gái qua đêm với chủ nợ
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Không có khả năng thanh toán, mẹ nhờ con gái qua đêm với chủ nợ

Người phụ nữ này đã vay nợ rất nhiều và yêu cầu 2 con gái của mình phải đi giải quyết vấn đề cho mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác