thumbnail - Không có máy quang khắc EUV, hãng đúc chip Trung Quốc vẫn sản xuất được chip 7nm
Lan đột biến
Hà Nội

Không có máy quang khắc EUV, hãng đúc chip Trung Quốc vẫn sản xuất được chip 7nm

Tuy nhiên, năng suất và chi phí sản xuất 7nm của SMIC gần như chắc chắn sẽ kém xa so với các nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện nay.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác