thumbnail - Không có thang đánh giá chung nên kết quả học bạ mỗi trường, mỗi tỉnh một kiểu
Quốc Cường
Hà Nội

Không có thang đánh giá chung nên kết quả học bạ mỗi trường, mỗi tỉnh một kiểu

GDVN- Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung: Các cơ sở giáo dục đại học đang sử dụng phương thức xét tuyển điểm học bạ cần gắn thêm các tiêu chí phụ để lựa chọn được đầu vào tốt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác