thumbnail - Không để giá hàng hóa 'cố thủ', chậm giảm theo giá xăng dầu
Tuấn Anh
Hà Nội

Không để giá hàng hóa 'cố thủ', chậm giảm theo giá xăng dầu

Giải pháp căn cơ để điều chỉnh giá cả hàng hóa là phải tăng cường các biện pháp hành chính, thanh, kiểm tra và nêu cao ý thức của doanh nghiệp và người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác