thumbnail - Không để giá hàng hóa cố thủ chậm giảm theo giá xăng dầu
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Không để giá hàng hóa cố thủ chậm giảm theo giá xăng dầu

Giải pháp căn cơ để điều chỉnh giá cả hàng hóa cho phù hợp vẫn phải tăng cường các biện pháp hành chính, thanh kiểm tra và nêu cao ý thức của doanh nghiệp và người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác