thumbnail - Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ
Cường bếu
Hà Nội

Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ

Một trong những nội dung mới trong Quy định 65 về luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị là yêu cầu không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quyết định.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác