thumbnail - Không thể trả tiền nhà, nhiều người trẻ Mỹ quay về sống với cha mẹ
Gia Loc
Hà Nội

Không thể trả tiền nhà, nhiều người trẻ Mỹ quay về sống với cha mẹ

Chi phí thuê nhà hàng nghìn USD, lạm phát ở mức cao nhất trong 41 năm, khoản vay sinh viên đè nặng khiến nhiều người trẻ xứ cờ hoa cân nhắc chuyển về sống với gia đình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác