thumbnail - Không thu xếp kịp tiền, Phó chủ tịch DIC Group (DIG) không mua cổ phiếu nào trong 10 triệu cổ phiếu đăng ký
Viễn Đông
Hà Nội

Không thu xếp kịp tiền, Phó chủ tịch DIC Group (DIG) không mua cổ phiếu nào trong 10 triệu cổ phiếu đăng ký

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch DIC Group đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 30/6-29/7, tuy nhiên trong 1 tháng giao dịch, ông Cường đã không mua cổ phiếu nào với lý do không thu xếp kịp tài chính.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác