thumbnail - Không tiêu được tiền, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai xin trả lại
Diệu Thúy
Hà Nội

Không tiêu được tiền, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai xin trả lại

Việc giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài gặp khó khăn, nhiều địa phương không tiêu được tiền nên xin trả lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác