thumbnail - Khớp lệnh lại tụt xuống dưới 10 ngàn tỷ đồng, nỗ lực phục hồi bất thành
Lan đột biến
Hà Nội

Khớp lệnh lại tụt xuống dưới 10 ngàn tỷ đồng, nỗ lực phục hồi bất thành

Nhóm cổ phiếu blue-chips nỗ lực cải thiện giá chiều nay nhưng hiệu quả đem lại không rõ ràng. Độ rộng trong nhóm VN30 tốt hơn buổi sáng nhưng cơ bản là dòng tiền quá yếu nên các mã trồi sụt giằng co triệt tiêu sức mạnh lẫn nhau...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác