thumbnail - Khúc mắc giá đất
Quốc Cường
Hà Nội

Khúc mắc giá đất

Một trong những điểm cần tập trung làm rõ khi đưa Nghị quyết 18 về chủ đề đất đai vào Luật Đất đai (sửa đổi) là khái niệm “giá đất thị trường”. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác