thumbnail - Kịch Hồng Vân trở lại
Quốc Cường
Hà Nội

Kịch Hồng Vân trở lại

Hồng Vân dựng vở mới, đổi mô hình diễn, chi tiền túi trả lương nhân viên để cứu sân khấu 22 năm trước nguy cơ đóng cửa. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác