thumbnail - Kiểm định chất lượng giáo dục: Cần độc lập để khách quan
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Kiểm định chất lượng giáo dục: Cần độc lập để khách quan

TTO - Luật quy định các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học phải độc lập về tổ chức với cơ quan nhà nước, đại học.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác