thumbnail - Kiểm soát hợp lý tín dụng bất động sản
Liên Hương
Hà Nội

Kiểm soát hợp lý tín dụng bất động sản

VTV.vn - Việc lành mạnh hóa hoạt động cấp vốn cho bất động sản là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là làm sao kiểm soát phù hợp, đúng người,...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác