thumbnail - Kiểm tra IQ với bài toán tính tuổi
Trường Sơn
Hà Nội

Kiểm tra IQ với bài toán tính tuổi

Tổng số tuổi của hai bố con là 66; biết các chữ số của tuổi bổ và con giống hệt nhưng ngược nhau. Bạn hãy tìm tuổi của từng người. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác