thumbnail - Kiên quyết loại bỏ cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu
Lan đột biến
Hà Nội

Kiên quyết loại bỏ cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu

Chiều 22/7, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu có mặt. Trên cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh cho biết, sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ đô qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác