thumbnail - Kiến trúc Pháp ở TP.Hải Phòng – di sản đô thị cần bảo tồn
Lan đột biến
Hà Nội

Kiến trúc Pháp ở TP.Hải Phòng – di sản đô thị cần bảo tồn

Các công trình kiến trúc Pháp là một nét đặc trưng, có giá trị văn hóa - lịch sử cao của TP.Hải Phòng cần được bảo tồn một cách đúng đắn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác