thumbnail - Kín đơn hàng, nhiều doanh nghiệp dệt may lãi lớn trong quý 1
Quân Mạnh
Hà Nội

Kín đơn hàng, nhiều doanh nghiệp dệt may lãi lớn trong quý 1

Trong quý 1 xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang các thị trường đạt 8,68 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận quý 1 của nhiều DN dệt may tăng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác