thumbnail - Kính viễn vọng 10 tỷ USD tìm thấy ngôi sao xa nhất từ trước đến nay
Viễn Đông
Hà Nội

Kính viễn vọng 10 tỷ USD tìm thấy ngôi sao xa nhất từ trước đến nay

Earendel, ngôi sao cách chúng ta 28 tỷ năm ánh sáng vừa được kính viễn vọng James Webb ghi nhận một cách rõ nét nhất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác