thumbnail - Kỳ lạ thú mỏ vịt
Viễn Đông
Hà Nội

Kỳ lạ thú mỏ vịt

Là thú nhưng đẻ trứng, có nọc độc, thú mỏ vịt được xem động vật thú vị và khó tin là có tồn tại thật trên Trái Đất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác