thumbnail - Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn nam tới tấp trước mặt thầy giáo
Minh DucTRan
Hà Nội

Kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn nam tới tấp trước mặt thầy giáo

(NLĐO) - Ngoài quyết định kỷ luật nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn nam tới tấp, nhà trường đã kiểm điểm, phê bình thầy giáo vì đã phản ứng quá chậm, chưa kịp thời ngăn cản hành vi vi phạm của học sinh, gây bức xúc trong dư luận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác