thumbnail - Kỷ lục lịch sử: 356 cổ phiếu giảm hết biên độ trên toàn thị trường
Minh DucTRan
Hà Nội

Kỷ lục lịch sử: 356 cổ phiếu giảm hết biên độ trên toàn thị trường

Mặc cho các báo cáo phân tích liên tục nói rằng thị trường được định giá rẻ, bất kể cổ phiếu đầu cơ hay cổ phiếu cơ bản tốt, hôm nay đều bị bán tháo. Số lượng cổ phiếu giảm hết biên độ trên cả 3 sàn lập kỷ lục chưa từng có với 356 mã, vượt thời kỳ 2008 vì hiện quy mô thị trường đã lớn hơn nhiều...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác