thumbnail - Ký ức của người lính cảm tử quân từng được 2 lần truy điệu sống trên chiến trường ác liệt
Lan đột biến
Hà Nội

Ký ức của người lính cảm tử quân từng được 2 lần truy điệu sống trên chiến trường ác liệt

Đứng trong hàng ngũ Đội cảm tử quân chuyên rà phá bom mìn của quân giặc thả xuống chiến trường, ông Thiện từng được đồng đội truy điệu sống 2 lần trước khi vào làm nhiệm vụ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác