thumbnail - Ký ức về sao la - linh vật SEA Games 2021
Liên Hương
Hà Nội

Ký ức về sao la - linh vật SEA Games 2021

Những năm 1977-1980, ông Lê Ngọc Thanh bắt được 6 con sao la nhưng không biết đó là loài thú quý hiếm, cho đến khi chuyên gia về xin ba cặp sừng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác