thumbnail - Kỳ vọng quan hệ ASEAN - Mỹ sang trang
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Kỳ vọng quan hệ ASEAN - Mỹ sang trang

Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Mỹ diễn ra tại Washington D.C từ ngày 12 - 13.5 (theo giờ địa phương) không chỉ là cơ hội để hai bên tìm kiếm đồng thuận về nhiều vấn đề của thế giới mà còn hướng đến các hợp tác lâu dài.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác