thumbnail - Lá thư cuối cùng của liệt sĩ gửi chị gái giữa bom đạn tại chiến trường Quảng Trị 1972
Duy Tân
Hà Nội

Lá thư cuối cùng của liệt sĩ gửi chị gái giữa bom đạn tại chiến trường Quảng Trị 1972

Giữa thời bình, đọc lại những dòng thư được viết vội trong bom đạn thời chiến có lẽ mới thấm thía giá trị của hai chữ “hoà bình”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác