thumbnail - Lãi mới chỉ trăm tỷ đồng/năm, Xây dựng Hòa Bình (HBC) xin cổ đông thưởng 10% cho ban lãnh đạo nếu đạt 1 tỷ USD lợi nhuận năm 2032
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Lãi mới chỉ trăm tỷ đồng/năm, Xây dựng Hòa Bình (HBC) xin cổ đông thưởng 10% cho ban lãnh đạo nếu đạt 1 tỷ USD lợi nhuận năm 2032

"Toàn Tập đoàn Hoà Bình (HBC) đồng lòng cũng đi ra nước ngoài. Bởi từ năm 2022, nhìn từ quá khứ thì HBC đặt mục tiêu tăng 5 lần trong 10 năm tiếp theo: Tức đạt 437.000 tỷ doanh thu và 21.875 tỷ đồng đến năm 2032. Những con số này được tính dựa trên con số năm 2022 nhân lên cấp số nhân tăng trưởng. Để đạt được các mốc trên HBC không thể không ra nước ngoài", Chủ tịch nhấn mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác